Ik hanteer een concurerend uurtarief. Tijdens het eerste gesprek zullen duidelijke afspraken worden gemaakt over het te hanteren uurtarief.

De overeengekomen wijze van declareren wordt schriftelijk aan je bevestigd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geven word je eenmaal per maand een tussentijdse declaratie gezonden. Deze steeds uitvoerig gespecificeerde declaraties zijn opgebouwd uit honorarium, verschotten en 21% BTW.

Vaste prijsafspraken

In overzichtelijke gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, vaste tariefafspraken zijn in dit soort gevallen mogelijk.

Toevoeging Raad voor rechtsbijstand

Particulieren met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van overheidswege in de kosten van rechtsbijstand (genaamd: toevoeging).

Om te weten te komen of je inkomen en vermogen binnen de wettelijke grenzen vallen om in aanmerking te kunnen komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand kan je kijken op Tabel Inkomens- en Vermogensgrenzen.

Uitvoerige informatie over van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, die met de afgifte van deze toevoegingen is belast.

Griffierecht

Het griffierecht is een heffing (leges) die door partijen betaald moet worden voor een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vast recht. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan het gerecht waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een rekening. Als het griffierecht niet wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen.